Offerte Aanvragen
  Aanmelden als dienstverlener


Hieronder vindt u een lijst waarin de vakgebieden en rubrieken van Prijs-opgaaf.nl worden omschreven.
Als u op het vakgebied (bijvoorbeeld "Financieel") klikt dan verschijnen alle rubrieken die u kunt kiezen.
Nadat u uw juiste rubriek gevonden heeft, kunt u klikken op "Offerte aanvragen" in de linker boven hoek.


Trainingen voor in het bedrijf.


Een coach of begeleider houdt zich op professionele basis bezig met het begeleiden van een persoon bij: Het verrichten van (bijzondere) fysieke (sportieve) handelingen. Het uitvoeren van complexe handelingen. Het vinden van antwoorden op vragen. Het vinden van oplossingen voor problemen. Het benutten van ongebruikte mogelijkheden. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Dit alles met het doel een gecoachte in staat te stellen om tot optimale prestaties te komen.


Het vakgebied voor bijvoorbeeld: het uitbesteden van uw administratie, het maken van een jaarrekening of uw salarisadministratie. Dit kan een accountant zijn, maar ook een boekhouder of administratiekantoor.


Aangifte inkomstenbelasting (particulier)

U zoekt een accountant of boekhouder om uw aangifte inkomstenbelasting voor u (en uw eventuele fiscale partner) te verzorgen.


Aangifte vennootschapsbelasting

U zoekt een accountant of boekhouder om uw aangifte vennootschapsbelasting voor uw B.V., N.V. of V.O.F. te verzorgen.


Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie.


Begeleiding van een bedrijfsoverdracht

Begeleiding van een bedrijfsoverdracht.


Begeleiding voor een startende onderneming

Begeleiding voor een startende onderneming


Belastingadvies (zakelijk)

Een `belastingadviseur` of `fiscalist` is een deskundige op het gebied van belastingen, die mensen en bedrijven adviseert met betrekking tot belastingen, en in veel gevallen ook hun (zakelijke) belastingaangiften verzorgt.


Complete administratie uitbesteden

U zoekt een accountant of boekhouder om uw bedrijfsadministratie uit te besteden.


U heeft een B.V.

Kies deze categorie als u een B.V. heeft.


U heeft een eenmanszaak

Kies deze categorie als u een eenmanszaak heeft.


U heeft een V.O.F.

Kies deze categorie als u een V.O.F. heeft.


Complete administratie uitbesteden, exclusief dagelijkse mutaties

U zoekt een accountant of boekhouder om uw bedrijfsadministratie uit te besteden, maar u voert zelf uw dagelijkse mutaties in de boekhouding in.


U heeft een B.V.

Kies deze categorie als u een B.V. heeft.


U heeft een eenmanszaak

Kies deze categorie als u een eenmanszaak heeft.


U heeft een V.O.F.

Kies deze categorie als u een V.O.F. heeft.


Incassobureau

Een incassobureau is een onderneming die zich bezighoudt met het innen van openstaande vorderingen in opdracht van, met name, andere ondernemingen.


Opstellen en deponeren van de jaarrekening

U zoekt een accountant of boekhouder om uw jaarrekening voor u te verzorgen.


Opzetten van een B.V.

Vanaf 1 oktober 2012 wordt het veel eenvoudiger om een B.V. op te zetten. De meest opvallende wijzigingen zijn de afschaffing van het verplichte minimum (start)kapitaal van €18.000, de afschaffing van de bankverklaring en de accountantsverklaring en de afschaffing van de verplichte blokkeringsregeling.


Salarisadministratie

U zoekt een accountant of boekhouder om uw salarisadministratie voor u te verzorgen.


Iedere advocaat is jurist, maar niet iedere jurist is advocaat. Hier vind u alle juristen die u nodig kunt hebben.


Marketing of vermarkten is het proces van het creëren en leveren van waarde.


Een mediator is een professioneel conflictbemiddelaar. Mediation is een vorm van geschillenbeslechting. Een neutrale derde partij, de mediator, faciliteert een gesprek tussen de conflictspartijen, waarbij er streng voor gewaakt wordt dat de mediator geen inhoudelijke sturing geeft.


Informatietechnologie (IT), in Nederland en in België vaak informatie- en communicatietechnologie (ICT), is een vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databanken en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van administratieve software valt hieronder. Vaak gebeurt dit in een bedrijfskundige context.


Een notaris is een persoon die bevoegd is om authentieke akten op te maken ('te verlijden') in de gevallen waarin de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent of een partij dit van hem verlangt.


Een secretaresse is een persoon die vaak als werknemer het secretariaatswerk opneemt voor meestal een functionaris of een instantie in een ondersteunende rol.


Het schrijven van teksten en het maken van vertalingen van teksten.


Een grafisch ontwerper verzorgt de grafische vormgeving van drukwerk zoals brochures, affiches, verpakkingen en boekomslagen, digitale producten zoals websites, en ontwerpen voor gebruik in verschillende media, zoals een beeldmerk of huisstijl.


Website en apps betreft een omvattend aantal diensten en services die worden aangeboden op het internet, meer specifiek op het wereldwijd web.