Offerte Aanvragen
  Aanmelden als dienstverlener


Hieronder vindt u een lijst waarin de vakgebieden en rubrieken van Prijs-opgaaf.nl worden omschreven.
Als u op het vakgebied (bijvoorbeeld "Financieel") klikt dan verschijnen alle rubrieken die u kunt kiezen.
Nadat u uw juiste rubriek gevonden heeft, kunt u klikken op "Offerte aanvragen" in de linker boven hoek.


Trainingen voor in het bedrijf.


Een coach of begeleider houdt zich op professionele basis bezig met het begeleiden van een persoon bij: Het verrichten van (bijzondere) fysieke (sportieve) handelingen. Het uitvoeren van complexe handelingen. Het vinden van antwoorden op vragen. Het vinden van oplossingen voor problemen. Het benutten van ongebruikte mogelijkheden. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Dit alles met het doel een gecoachte in staat te stellen om tot optimale prestaties te komen.


Het vakgebied voor bijvoorbeeld: het uitbesteden van uw administratie, het maken van een jaarrekening of uw salarisadministratie. Dit kan een accountant zijn, maar ook een boekhouder of administratiekantoor.


Iedere advocaat is jurist, maar niet iedere jurist is advocaat. Hier vind u alle juristen die u nodig kunt hebben.


Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is het geheel van regels dat van toepassing is op de juridische verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Het arbeidsrecht is van toepassing, indien twee partijen een arbeidsovereenkomst met elkaar zijn aangegaan.


Belastingrecht

Belastingrecht


Bestuursrecht

Bestuursrecht


Document opstellen

Document opstellen


Algemene voorwaarden

Het opstellen en controleren van algemene voorwaarden.


Arbeidsovereenkomst

Het opstellen en controleren van een arbeidsovereenkomst.


Contract of overeenkomst

Het opstellen en controleren van een contract of overeenkomst.


Erfenis

Erfrecht


Faillisement

Faillisement


Huurrecht

Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.


Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom


Internationaal en Europees recht

Internationaal en Europees recht


Pensioenrecht

Pensioenrecht advocaten kunnen worden ingeschakeld voor de beantwoording van verschillende complexe vragen op het gebied van pensioen. Wat zijn de rechten en plichten van werkgever en werknemer? En wat te doen in geval van een meningsverschil? Welke rol speelt de ondernemingsraad en (net zo belangrijk) welke in ieder geval niet?


Personen en familierecht

Personen en familierecht


Vastgoedrecht

Vastgoedrecht.


Marketing of vermarkten is het proces van het creëren en leveren van waarde.


Een mediator is een professioneel conflictbemiddelaar. Mediation is een vorm van geschillenbeslechting. Een neutrale derde partij, de mediator, faciliteert een gesprek tussen de conflictspartijen, waarbij er streng voor gewaakt wordt dat de mediator geen inhoudelijke sturing geeft.


Informatietechnologie (IT), in Nederland en in België vaak informatie- en communicatietechnologie (ICT), is een vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databanken en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van administratieve software valt hieronder. Vaak gebeurt dit in een bedrijfskundige context.


Een notaris is een persoon die bevoegd is om authentieke akten op te maken ('te verlijden') in de gevallen waarin de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent of een partij dit van hem verlangt.


Een secretaresse is een persoon die vaak als werknemer het secretariaatswerk opneemt voor meestal een functionaris of een instantie in een ondersteunende rol.


Het schrijven van teksten en het maken van vertalingen van teksten.


Een grafisch ontwerper verzorgt de grafische vormgeving van drukwerk zoals brochures, affiches, verpakkingen en boekomslagen, digitale producten zoals websites, en ontwerpen voor gebruik in verschillende media, zoals een beeldmerk of huisstijl.


Website en apps betreft een omvattend aantal diensten en services die worden aangeboden op het internet, meer specifiek op het wereldwijd web.